Privātuma politika

Labdarības fonds “Ticība, Cerība, Mīlestība” (turpmāk - Fonds) informē, ka tā veic personas datu apstrādi, saskaņā ar GDPR un citām Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību.

Ko nozīmē - GDPR?

GDPR jeb General Data Protection Regulation ir nosaukums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

GDPR mērķis ir aizsargāt fizisko personu privātumu Eiropas Savienībā un saskaņot Eiropas valstu tiesību normas.

No 2018. gada 25. maija GDPR ir tieši piemērojama un pilnībā saistoša datu apstrādei un aizsardzībai visā Eiropas Savienībā un arī Latvijā, tādējādi aizstājot līdz šim spēkā esošo Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

GDPR tika izstrādāta ar mērķi izlīdzināt personas datu apstrādes prasību atšķirības Eiropas Savienībā, ļaujot tās pilsoņiem labāk kontrolēt savus personas datus – vieglāk tiem piekļūt, zināt, ja personas dati ir nozagti, skaidrākas tiesības uz savu datu dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”), tiesībām iebilst u.c.

Kas ir personas datu apstrādes pārzinis un kā iespējams sazināties?

Personas datu apstrādes pārzinis ir Labdarības fonds “Ticība, Cerība, Mīlestība”, vienotais reģistrācijas Nr. 50008173931, juridiskā adrese  Putnu iela 2 - 170, Jūrmala, Latvija, LV-2016, deti-help.com.

Fonda personas datu apstrādes nolūki ir:

 * labdarības atbalstīšana;

 * veselības veicināšana;

Jāņem vērā, ka ziedošana nevar notikt bez maksājumu pakalpojumu iestādes starpniecības, kam ir nepieciešams saņemt un apstrādāt noteiktus Jūsu Personas Datus.
Ziedojot naudu ar pārskaitījumu, Jums ir tiesības patstāvīgi izvēlēties maksājumu pakalpojuma sniedzēju.
Veicot ziedojumu caur mūsu portālu mēs nodrošinam Jūsu presonas datu aizsardzību un neizpaušanu, saskaņa ar GDPR regulu, kā arī karšu datu aizsardzību (SSL šifrēšana).
Fonds nenodod Personas Datus maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un bez Jūsu iesaistes nevar veikt nekādus maksājumus Jūsu vietā vai vārdā.

 

Informācijas pieprasījumus un sūdzības par savu personas datu apstrādi fiziskās personas var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu: rehabilitacijas@gmail.com. Fiziskai personai ir tiesības iesniegt sūdzību, ja viņš uzskata, ka viņa personas dati Fondā tiek apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām:

- Datu valsts inspekcijai, mājas lapa: www.dvi.gov.lv, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv;

- tajā dalībvalsts uzraudzības iestādē, kurā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta. Informācija par citām uzraudzības iestādēm pieejama šeit.

Ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu var iepazīties šeit.